Lista naszych aptek

RAPORTOWANIE Samo testowanie jest nastawione oczywiście na znajdywanie defektów, ale również na przygotowanie raportu o poprawnie działającym oprogramowaniu. Przykładowe defekty, które udało się znaleźć podczas testów opisane poniżej. Wynikają one zarówno z testów opisanych powyżej, jak i eksploracji doświadczonych testerów. Są to zarówno problemy użyteczności jak i nie poprawnie działające funkcje.